تماس با آجر ترمنتیکا

مرجع فروش آجر نمای هلندی

قم / خیابان صفائیه کوچه 28 (بیگدلی) چهارراه اول سمت چپ / پلاک 59

09104633988 tm.brick@yahoo.com

ارسال پیام